Biểu đồ giá đồng thế giới

Giá đồng thế giới biến động từ cuối năm 2017 đến nay

Bảng giá đồng thế giới

Thời gian Giá Thay đổi % so với tháng trước
01/11/2017309,850,00
01/12/2017306,90-0,96
01/01/2018329,500,07
01/02/2018320,90-2,68
01/03/2018313,50-2,36
01/04/2018302,30-3,70
01/05/2018307,100,02
01/06/2018306,30-0,26
01/07/2018296,50-3,31
01/08/2018283,20-4,70
01/09/2018267,10-6,03
01/10/2018280,300,05
01/11/2018265,50-5,57
01/12/2018279,300,05
01/01/2019264,30-5,68
01/02/2019278,200,05
01/03/2019294,900,06
01/04/2019293,20-0,58
01/05/2019290,30-1,00
01/06/2019263,90-10,00
01/07/2019271,800,03
01/08/2019267,00-1,80
01/09/2019255,60-4,46
01/10/2019261,900,02
01/11/2019263,900,01
01/12/2019266,100,01
01/01/2020280,100,05
01/02/2020252,00-11,15
01/03/2020254,400,01
01/04/2020222,40-14,39
01/05/2020234,500,05
01/06/2020244,200,04
01/07/2020271,500,10
01/08/2020294,790,08
01/09/2020304,130,03
01/10/2020304,540,00
01/11/2020320,640,05
01/12/2020352,550,09
01/01/2021361,610,03
01/02/2021384,240,06
01/03/2021409,000,06
01/04/2021400,42-2,14
01/05/2021446,330,10
01/06/2021466,950,04
01/07/2021428,70-8,92
01/08/2021447,850,04
01/09/2021436,67-2,56
01/10/2021409,65-6,60
01/11/2021437,530,06
01/12/2021426,20-2,66
01/01/2022445,920,04
01/02/2022432,25-3,16
01/03/2022447,700,03
01/04/2022475,050,06
01/05/2022438,70-8,29
01/06/2022428,85-2,30
01/07/2022361,38-18,67
01/08/2022359,20-0,61
01/09/2022351,80-2,10
01/10/2022332,53-5,79


  • Biến động Giá Đồng Thế Giới trong 1 năm gần đây: -34,08 %
  • Giá đạt đỉnh vào 04/2022: 475.05 UScents / lb
  • Giá chạm đáy vào 10/2022: 332.58 UScents / lb 
trong Tin Tức
Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.
huy le 19 tháng 10, 2022
Chia sẻ bài này
TAG
Blog của chúng tôi
Lưu trữ
Chiến lược Marketing của Nestle
Trong sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường FMCG, việc xây dựng một chiến lược marketing sản phẩm rất cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng MekongSoft tìm hiểu chiến lược marketing cho các sản phẩm của Nestle, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc triển khai chiến lược marketing của mình nhé.